Tilbud til børnehaver

   

    Læs seneste tilbud til byens daginstitutioner HER    

 

    Forløbene urunderstøtter daginstitutionens omgang med kreativitet og kunst ved:

 

    At give børnene indblik i, hvilke redskaber, metoder og overvejelser, der indgår

    i kunstens mærkelige verden.

   

    At skabe bedre mulighed, tid og rum til børnene, således at de kan opdage  

          egne og ukendte resurser, og prøve disse af i kunstneriske sammenhænge.

 

          At styrke det pædagogiske personales faglige ballast, og give dem inspiration til et  

          anderledes syn på børn og kreativitet.

 
Praktiske informationer og priser

Af hensyn til børnenes og pædagogernes udbytte af forløbet er der maximalt plads til 15 børn, og det skal være de samme børn forløbet igennem.

Tilmelding til via mail: billedskolen@horsens.dk

Skal børnene lave en udsmykning, eller har I andre kunstneriske forløb i institutionen? Så ring til os for at få en uforpligtende snak og gode råd.

 

Inspirationskurser og foredrag for personalegruppen arrangeres.

 

 .